Over ons

Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o.
Categorie: Over ons
 

Algemene inlichtigen:
Coby Anderson
  078 - 6146296
 

Yvonne Brienen-Van Kerchove
  078 - 6162635

Bemiddeling:
Marian van der Linden
  06 - 29235917 / 078 - 6179263

Coördinator:
Yvonne Brienen-Van Kerchove
  078 - 6162635
  

Kraam:
Annelies van der Have
  078 - 6165352
 

Ledenadministratie:
Korstiaan van Kleef
  06 - 57763905

Materiaalbeheer:
Annelies van der Have
  078 - 6165352
 

PR:
Esther Sickens de Wal
  06 - 52650883
 

Redactie & Vormgeving Poezenpraatjes:
Marty Smits
  06 - 30067273
 

Social Media:

Jolanda Langhorst – van der Linden
  06 - 404122851

Anne Kalloe - Vermeulen
  06 - 14707991

Vakantiedienst:
Marlynn de Groot (voor de wijken: Vissershoek, Oudelandshoek, Stadspolders, Visserstuin en De Hoven)
  06 - 17217058
 

Tineke Boele – van Kleef (overige wijken Dordrecht)
  078 - 8440099
   06 - 83506893
 

Yvonne Brienen – Van Kerchove (voor Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht)
  078 - 6162635
 

Vermiste en Gevonden katten:
Marian van der Linden
  06 - 29235917 / 078 - 6179263
 

Zwerfkatten:
Peter van Kuyk (dinsdag t/m donderdag 12.00 – 18.00 uur)
  078 - 6181875
  

Hans Valk
  06 - 29028360