Informatie over de kat

Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o.

Hoe de kat een pil ingeven?

Ideaal is als iemand je helpt. Deze helper staat achter de kat en legt zijn beide duimen voorzichtig op de rug van de kat ter hoogte van de schouderbladen. Zijn vingers rusten op de voorpoten. Met zijn duimen op de toppen van de schouderbladen wordt een zachte druk uitgeoefend om opspringen van de kat te voorkomen. Zijn vingers zorgen dat de kat niet met de voorpoten naar de "pil-ingever" kan uithalen. De rechtshandige "pil-ingever" staat voor de kat en pakt met de linkerhand over de kop van de kat heen de bovenkaak vast, net achter de hoektanden.

Rustig de kop naar achteren trekken zodat de neus van de kat naar het plafond gericht is. In deze positie valt de bek vanzelf open. Trek de kop ook iets naar het plafond omhoog zodat de bek en de slokdarm recht in elkaar verlengde komen te liggen. Anders kan de kat de tablet makkelijk tussen tong en verhemelte inklemmen. In de rechterhand de pil tussen duim en wijsvinger vasthouden en met de middelvinger de onderkaak iets verder opentrekken. Snel de tablet achterin de keel laten vallen. Een pillenschieter of pincet kan deze stap vergemakkelijken. Daarna met de rechterhand de onderkaak dicht duwen en terwijl de kop nog steeds verticaal wordt gehouden, zachtjes over de keel naar beneden wrijven. Eventueel daarna wat lekkers te eten geven.