Wat doet Vereniging Kattenzorg?

Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o.

De Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o. kan ook bemiddelen bij het herplaatsen van uw kat(ten).

Hoewel je dat niet wenst kan het voorkomen dat u door bepaalde omstandigheden een nieuw thuis moet gaan zoeken omdat u niet meer voor uw kat(ten) kunt zorgen.

Op basis van de door u verstrekte informatie wordt uw kat met foto en karakterbeschrijving op de lijst van de te bemiddelen katten en op social media van de Vereniging Kattenzorg geplaatst. 

Daarnaast is nodig het medisch paspoort i.v.m. o.a. vaccinaties, gezondheidsverklaring, en bewijs van eigendom. Is de kat(ten) niet gevaccineerd dan dient dit alsnog te gebeuren voordat de kat(ten) herplaatst kan/kunnen worden.

Indien de kat gechipt is ook het chipnummer en waar dit is geregistreerd. De Vereniging Kattenzorg zal voor overschrijving zorgdragen.

Bij een reactie brengen we de eigenaar en geïnteresseerde in contact met elkaar, zodat men met elkaar en de kat(ten) kan kennismaken.

In principe blijft uw kat bij u thuis tot er een ander thuis voor hem/haar is gevonden. Indien dit echt niet mogelijk is zal de Vereniging Kattenzorg zoeken naar tijdelijke huisvesting. Ook dan dient hetgeen overlegd te worden wat hierboven wordt genoemd.

Voor huisvesting en voeding wordt (naast afstandsbedrag) een kleine vergoeding à € 3,00 per 1e kat en de volgende kat(ten) € 1,00 per dag berekend met een maximum van 30 dagen.

Indien de kat(ten) dan nog niet herplaatst zijn, dan neemt de Vereniging Kattenzorg deze kosten verder voor haar rekening.

Na herplaatsing zal na enkele weken contact worden gezocht met de nieuwe eigenaar voor terugkoppeling over de plaatsing, hoe het nu gaat met de kat en of er nog vragen zijn.

Deze bemiddeling geldt voor Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht.

U kunt hiervoor contact opnemen met:

Marian van der Linden
  06 - 29235917 of 078 - 6179263
  contactformulier

 

De Vereniging Kattenzorg vraagt een kleine bijdrage voor bemiddeling:

Afstand kat:
voor leden:                      € 25,00
voor niet-leden:             € 35,00

Overname kat :
voor leden:                      € 25,00
voor niet-leden:             € 35,00

Adoptie kitten:                € 150,00

Graag willen wij erop wijzen dat het adopeteren van kittens hoger is, dit omdat er meer kosten voor hen worden gemaakt door de Vereniging.

Extra giften zijn altijd van harte welkom.

Mocht u zelf geen vervoer hebben dan kunt u dit overleggen met Marian van der Linden.

Voor afstand en aanschaf maken wij gebruik van een contract waarin is opgenomen dat de kat een gezondheidsverklaring (paspoort) dient te hebben en is gevaccineerd. Indien dit niet het geval is wordt hierover nader overlegd met Marian van der Linden.

Download formulieren

Overzicht te bemiddelen katten

Klik hier voor een actueel overzicht van bemiddeling.

 

juliska