Algemene informatie

Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o.
Categorie: Algemeen

Algemeen

Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o. verwerkt de onderstaande persoonsgegevens van onze leden en relaties ter uitvoering van het lidmaatschap of de verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, nieuwsbrief en Poezenpraatjes. In dit privacyreglement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.


1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o. verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Gegevens huisdieren


2. Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Er zijn verschillende redenen waarom Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o. persoonsgegevens verwerkt:

Wettelijke verplichtingen
Voor de belastingdienst dienen wij in sommige gevallen gegevens te verwerken. 

Ledenadministratie en coördinatie vrijwilligers:
We houden gegevens bij in onze ledenadministratie. Zo kunnen we onze leden bereiken en van informatie voorzien. Ook verwerken we deze gegevens ten behoeve van marktonderzoeken en analyses van onze campagnes.  

Vrijwilligers  
Als u vrijwilligerswerk doet voor Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o. verwerken we uw contactgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U ontvangt dan ook Poezenpraatjes, een nieuwsbrief, vrijwilligerspas, identiteitsbewijs en e-mails met informatie.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Indien u geen vrijwilliger meer bent voor de Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o., zullen wij uw gegevens nog 3 jaar bewaren.

Nieuwsbrieven 
U kunt zich aanmelden en afmelden voor onze nieuwsbrief. Bij elke e-mail krijgt u de mogelijkheid om u uit schrijven.  


3. Rechten van u als betrokkene

Als betrokkene onder de AVG heeft de volgende rechten. We streven ernaar om deze rechten te allen tijde te waarborgen.

 • Recht op informatie en inzage: u kunt op aanvraag inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. Daarbij kunnen we u ook vertellen waarom we dat doen.
 • Recht om vergeten te worden: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien er andere doeleinden zijn waarvoor we rechtmatig uw gegevens verwerken, kan het zijn dat we ze voor dat doel nog wel (tijdelijk) verwerken.
 • Recht om te wijzigen: indien wij verkeerde gegevens van u hebben, kunt u deze laten wijzigen. Dit kan via  dit formulier.
 • Beperking: als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, kunt u dit kenbaar maken. We zullen deze verwerking dan binnen redelijke termijn beperken.
 • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens. 
 • Overdraagbaarheid: je hebt de mogelijkheid om op aanvraag je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Indien u dit wenst, neem dan contact op via het contactformulier.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
Bent u van mening dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? We helpen u graag, neem contact op met mevrouw M. Meuldijk.
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


4. Bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.


5. Grondslagen van de verwerkingen

Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o. heeft verschillende grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken. Zo kan dit voortvloeien uit een wettelijke plicht, of uit het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap of vrijwilligerswerk). De meeste gegevens verwerken we op grond van het gerechtvaardigd belang van Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o.. In onze statuten zijn onze doelstellingen en afgeleide doelstellingen bepaald, waarin communicatie en fondsenwerving zijn inbegrepen, net als het coördineren van vrijwilligers. Bepaalde gegevens verwerken we met uw toestemming.


6. Cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's, de vorige internetsites die bezocht werden en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze website beter op gebruikerswensen aan te passen. Dit gebeurt door zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar  internetbrowser wordt gestuurd.

De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken: www.kattenzorg.nl

 

7. Verwijderen cookies

Cookies kunt u ook verwijderen. Dit is het meest eenvoudig via uw browser.

 

8. Links met andere websites

De website van Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o bevatten mogelijk links naar externe internetpagina's. Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarvan op deze website een link is opgenomen, of van internetpagina's waarbij een link is opgenomen naar deze website. Onze privacy-verklaring is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

9. Gebruik van websites van de Dierenbescherming

Links naar de website van Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o zijn slechts toegestaan als deze gebruikt worden ter ondersteuning van onze standpunten en ons werk. Voor elke andere wijze van gebruik is vooraf schriftelijk toestemming nodig. Toestemming kan worden gevraagd door een e-mail te sturen naar .


10. Wijziging van privacystatement

De tekst van dit privacy verklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op deze website zijn gepubliceerd.

 

Verwerkingsregister

Volgens de wet moet de verwerkingsverantwoordelijke de volgende informatie in het register opnemen:

 1. De naam en contactgegevens van de vereniging en de vertegenwoordiger van de vereniging;
 2. Doel: het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld voor het bijhouden van de ledenadministratie, de financiële administratie, het rondbrengen van voer, bijhouden van lijsten voor de vakantiedienst, bijhouden van lijsten van vermiste en gevonden katten, bijhouden van algemene informatie en adviezen, het versturen van versturen van Poezenpraatjes;
 3. Beheerder: ledenadministrateur, coördinator, penningmeester, secretaris, nazorg, algemene inlichtingen e.d.
 4. Betrokkenen: een beschrijving van de categorieën van personen van de gegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld leden, vrijwilligers, andere organisaties;
 5. Persoonsgegevens: een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens. Zoals het NAW-gegevens, telefoonnummers, bankrekeningnummers e.d.;
 6. Bewaartermijn: de periode waarna je de gegevens moet verwijderen (als dit bekend is);
 7. Verstrekkers: de categorieën van ontvangers aan wie je persoonsgegevens verstrekt. Zoals drukkerij, PostNL e.d. ;
 8. Maatregelen: een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen die genomen worden om persoonsgegevens die worden verwerkt te beveiligen. Zoals wachtwoorden, virusscans e.d.

 

Wijzigingsformulier

Voor het wijzigen van onjuiste gegevens gelieve het wijzigingsformulier in te vullen en naar ons te versturen.