Lidmaatschap

Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o.

Lid worden

Met uw lidmaatschap steunt u de Vereniging Kattenzorg om haar doelen te bereiken. Dit is o.a. het lenigen van het kattenleed in het algemeen en van de zwerfkat in het bijzonder.

Het lidmaatschap bedraagt € 17,50 per kalenderjaar. Wordt u na 1 oktober van het lopende kalenderjaar lid, dan betaalt u voor die laatste maanden € 8,75 en gaat per 1 januari daaropvolgend het nieuwe lidmaatschapsjaar in. Het staat u vrij meer over te maken. Alle extra’s komen ten goede aan de zwerfkatten.

Aanmelden kan via onderstaand formulier of telefonisch: 06 - 577 63 905. 

U krijgt het verzoek van de ledenadministratie om het verschuldigde bedrag ad minimaal € 17,50 over te maken naar rekening  NL11 INGB 000 3760 803, t.n.v. Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o. onder vermelding van uw naam en adres. Indien u meer wilt betalen is dat van harte welkom.

Zodra het bedrag is bijgeschreven ontvangt u de bevestiging van het lidmaatschap en uw lidnummer.

Door middel van uw lidmaatschap kunt u gebruik maken van de vakantie- /opvangdienst van de Vereniging Kattenzorg.

Daarnaast ontvangt u 4x per jaar het magazine Poezenpraatjes.

Wijzigingen

Bij verhuizing en/of verandering van uw gegevens dient u dit s.v.p. door te geven aan de ledenadministratie via het contactformulier of telefonisch aan Korstiaan van Kleef op nummer 06 - 577 63 905.

 

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 december van het verenigingsjaar te geschieden via onderstaande formulier of d.m.v. een andere schriftelijke melding aan de ledenadministratie. U ontvangt een bevestiging van de opzegging.

Aanmeld- & opzegformulier

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer