Nieuws

Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o.
Categorie: Nieuws

De leden hebben op 12 april jl. in de Algemene Ledenvergadering besloten de contributie te verhogen met € 2,50.
Vanaf
1 januari 2023 wordt de contributie € 17,50 per jaar. De laatste verhoging dateert van 2017.

De reden om de contributie te verhogen is om het bestaansrecht van de Vereniging ook op de langere termijn zeker te

stellen. Al jaren is de Vereniging Kattenzorg niet levensvatbaar d.w.z. de uitgaven zijn dubbel zo hoog als de inkomsten.

De leden doneren gemiddeld € 21,50 maar de Vereniging is pas break-even bij € 45, =. Hoe komt het dan dat de Vereni
-
ging zich dat kan veroorloven?


Vanaf 2012 toen de Vereniging Kattenzorg al 35 jaar bestond kwamen 4 testamenten vrij waarbij bleek dat de

erflaatsters in hun testament de Vereniging Kattenzorg ruimschoots bedacht hebben. De Vereniging is deze kattenlief
-
hebsters zeer dankbaar. Dankzij hun nalatenschappen kreeg de Vereniging voldoende financiële ruimte meer te doen

voor de zwerfkatten. De continuïteit van de Vereniging Kattenzorg is voor een aantal jaren verzekerd.


Het streven is om de Vereniging zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken maar wel toegankelijk te houden voor zoveel

mogelijk leden om de primaire doelstelling; het lenigen van het leed van de zwerfkatten mogelijk te maken.

Met vriendelijke groet,

Piet Meuldijk

Penningmeester